Marc Bodenstaff

Marc Bodenstaff

Hypotheekrenteaftrek: alle regels en veranderingen op een rij

De hypotheekrenteaftrek is al jarenlang een veelbesproken onderwerp. Niet alleen onder huizenbezitters, maar ook in de politiek. Sinds de crisis is besloten om de hypotheekrenteaftrek de komende jaren af te bouwen. Dit heeft gevolgen voor jou als (toekomstig) huizenbezitter. Daarom vertellen we je in dit blog alles over de hypotheekrenteaftrek.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Om goed uit te kunnen leggen wat hypotheekrenteaftrek is, leggen we eerst nog even kort uit wat hypotheekrente precies is.

Wat is hypotheekrente?

Voor je hypotheek betaal je een vergoeding aan je geldvertrekker. Dit doe je in de vorm van hypotheekrente. Omdat je natuurlijk het liefst zo min mogelijk voor je hypotheek betaalt, zoeken veel huizenkopers naar de laagste hypotheekrente.

Gelukkig is het gemiddelde hypotheekrentepercentage al een tijdje historisch laag

Bekijk hier de actuele rentestanden.

Waarom hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrente maakt het bezitten van een huis dus duurder. Om het kopen van een huis aantrekkelijker te maken, heeft de overheid de hypotheekrenteaftrek in het leven geroepen.

Door deze fiscale regeling kun je de hypotheekrente onder voorwaarden tijdens het doen van je belastingaangifte aftrekken van het belastbaar inkomen in box 1

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Ieder jaar geef je bij de belastingaangifte je inkomen uit werk en woning op in box 1. Hierin mag je ook aftrekposten invullen. Als woningeigenaar mag je hierbij de hypotheekrente opgeven als aftrekpost. Daarnaast moet je hier het eigenwoningforfait invullen. Dit is een klein percentage van de WOZ-waarde dat bij je inkomen wordt opgeteld. Ondanks deze toevoeging, valt het belastbaar inkomen door de hypotheekrenteaftrek lager uit dan het daadwerkelijke inkomen. Dit resulteert in een lager bedrag dat je aan inkomstenbelasting moet betalen dan wanneer je geen eigen huis hebt.

hypotheekrenteaftrek

Wanneer heb je recht op hypotheekrenteaftrek?

Om situaties als tijdens de financiële crisis te voorkomen, zijn de regels voor hypotheekrenteaftrek de afgelopen jaren aangescherpt.

Hypotheekrenteaftrek op een annuïtaire of lineaire hypotheek

Sinds 1 januari 2013 heb je alleen nog maar recht op hypotheekrenteaftrek als je een annuïtaire of lineaire hypotheekvorm afsluit. Dit houdt in dat je behalve een maandelijks bedrag aan hypotheekrente, ook een bedrag aan aflossing betaalt. Met een een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek betaal je jouw koopwoning in 30 jaar tijd af.

Hypotheekrenteaftrek op aflossingsvrije hypotheken

Heb je voor 1 januari 2013 een hypotheek met een aflossingsvrij deel afgesloten? Dan geldt het overgangsrecht. Dit houdt in dat je nog gebruik kunt maken van de fiscale regels van voor 1 januari 2013 en dus toch kunt profiteren van hypotheekrenteaftrek. Let op dat wanneer je jouw oude hypotheek verhoogt, het overgangsrecht niet meer van toepassing is op het nieuwe deel van je hypotheek.

Hoe lang hypotheekrenteaftrek?

Een andere voorwaarde van de hypotheekrenteaftrek is dat de rente maximaal 30 jaar lang aftrekbaar is. Voor 1 januari 2001 gold een andere termijn. Daarom gaat voor iedereen die voor 1 januari 2001 een hypotheek heeft afgesloten de termijn van 30 jaar pas in per 1 januari 2001. Als je jouw hypotheek (oversluit en) verhoogt, gaat voor het extra bedrag dat je leent een nieuwe periode van 30 jaar in.

Sluit je de nieuwe startershypotheek met een looptijd van 40 jaar af? Dan heb je alleen de eerste 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Ondanks dat dit in feite een annuïteitenhypotheek is, vervalt de laatste 10 jaar het recht op hypotheekaftrek.

Overwaarde en hypotheekrenteaftrek

Wanneer je jouw huis met overwaarde verkoopt, kun je te maken krijgen met de bijleenregeling. De overwaarde moet namelijk worden ingezet voor de aankoop van een nieuw huis als je binnen 3 jaar weer een nieuw huis koopt. Gebeurt dit niet, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek voor het deel van de hypotheek ter hoogte van de overwaarde.

Restschuld en hypotheekrenteaftrek

Woningeigenaren die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 hun huis hebben verkocht met een restschuld, mogen de betaalde rente en financieringskosten nog maximaal 15 jaar aftrekken van de inkomstenbelasting in box 1. De nieuwe hypotheek wordt hiermee dus hoger. Deze woningeigenaren hebben ook nog recht op hypotheekrenteaftrek als de hypotheek waarmee de restschuld wordt gefinancierd aflossingsvrij is en als ze van een koop- naar een huurwoning zijn verhuisd.

Hypotheekrenteaftrek bij twee woningen

In principe heb je recht op hypotheekrenteaftrek voor één woning, ook als je twee woningen hebt. De hypotheekrenteaftrek geldt dan voor de woning waar je het meeste verblijft.

Ga je verhuizen, maar is je oude huis nog niet verkocht of verhuis je naar een nieuwbouwhuis dat nog niet af is? Dan mag de hypotheekrente voor het leegstaande huis nog maximaal 3 jaar worden afgetrokken.

hypotheekrenteaftrek 2018

Hypotheekrenteaftrek 2018

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt in 2018 verder verlaagd van 50% naar 49,5%. Het percentage wordt al een paar jaar met een 0,5% per jaar afgebouwd tot het basistarief van 37%.

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd om de woningmarkt stabieler te maken

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

De afbouw van een 0,5% per jaar gaat het kabinet Rutte III echter nog niet snel genoeg. Daarom wil het kabinet de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 sneller verlagen met 3% per jaar. Zo wordt het basistarief van 37% al in 2023 bereikt.

Er is gekozen om de hypotheekrenteaftrek nu af te bouwen, omdat de hypotheekrente historisch laag staat. Hierdoor merken huizenbezitters zo min mogelijk van de afbouw.

Om de pijn van deze maatregel verder te beperken, wordt de opbrengst van deze verlaging ingezet om het eigenwoningforfait te verlagen. Daarnaast zullen andere belastingmaatregelen de afbouw van de hypotheekrenteaftrek moeten compenseren.

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek zal ondanks alle compenserende maatregelen, financieel nadelig uitpakken voor woningeigenaren uit de hoogste inkomensklasse (vanaf € 68.000 per jaar). Valt een deel van jouw inkomen in de vierde schijf? En wil je laten berekenen wat de gevolgen van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek op termijn voor jou betekenen? Neem dan contact op met een Financiële Meesters van een vestiging bij jou in de buurt.

Meer informatie over de hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is een lastig onderwerp. Wil je meer weten over het effect van de hypotheekrenteaftrek voor jou als (toekomstig) woningeigenaar? De hypotheekadviseurs van Financiële Meesters informeren je graag. Neem contact op met een hypotheekadviseur van een vestiging van Financiële Meesters bij jou in de buurt. Uiteraard komt dit onderwerp standaard ter sprake tijdens een adviesgesprek met een van onze hypotheekadviseurs. Zij beantwoorden graag al je vragen over de hypotheekrenteaftrek!

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis!

Maak een afspraak
Deel dit bericht
Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis! Maak een afspraak